Ochrona Danych Osobowych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej informacjami na temat przetwarzania Państwa danych w procesie realizacji zamówienia w naszym sklepie www.sport-tour.pl
 
Mają one związek z nowymi przepisami, które obowiązują w Polsce od 25.05.2018r a dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych -RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r)
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Lech i Jarosław Piętka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sport-tour, Media ISQ sp. cywilna Beata Lech, Jarosław Piętka” 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 1, NIP: 532-10-00-176, Regon 010740025, dane kontaktowe do administratora: mail: kontakt@sport-tour.pl
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, jak również w celu wysyłania Państwu informacji o produktach, którymi chcielibyśmy Państwa zainteresować.
 4. Dane te są przetwarzane w związku z realizacją umowy, której jesteście Państwo stroną, co legalizuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 pkt 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby chronić powierzone nam dane naszych klientów w sposób uniemożliwiający nieupoważniony dostęp do tych danych.
 6. Dane osobowe, które podajecie Państwo w trakcie realizacji zamówienia są przekazywane firmie kurierskiej  lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnej za doręczenie zamówienia. Jeżeli zlecicie nam Państwo wystawienie faktury za zakupiony towar, Wasze dane osobowe zostaną również przekazane do biura rachunkowego, które prowadzi naszą księgowość ( z biurem mamy podpisaną umowę powierzenia – chroniącą dane osobowe naszych klientów.)
 7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
  W przypadku, gdy w związku ze zrealizowanym zamówieniem zostanie wystawiona faktura, Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
  Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług z naszego sklepu będą przetwarzane tylko do czasu odwołania Państwa zgody.
 8. Informujemy, że mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do „bycia zapomnianym”, jak również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Wystarczy napisać do nas maila ze swoim żądaniem.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu naszych klientów na podstawie ich aktywności w sieci.
 10. Jeżeli uznacie Państwo, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
Jednak w przypadku sporów, niejasności lub wątpliwości prosimy dać nam najpierw szansę na ich wyjaśnienie.
Close Menu
×
×

Koszyk