II Zamówienia

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

1. Poprzez konto po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej sklepu www.sport-tour.pl

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sport-tour.pl

3. telefonicznie pod numerem 22 788 46 44 w godzinach pracy sklepu.

Aby rozpocząć korzystanie ze sklepu internetowego www.sport-tour.pl i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, konieczne jest dokonanie przez Użytkownika jednorazowej rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj” umieszczonego pod formularzem  i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.

Rejestracja Użytkownika zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zwrotna zawierać będzie link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Użytkownika uaktywni konto Użytkownika w sklepie www.sport-tour.pl i pozwoli na rozpoczęcie dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu i nierealizowania zamówień po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

Klientów korzystających z usług sklepu www.sport-tour.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

  • W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu Klient kompletuje zamówienie poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
  • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail ze specyfikacją zamówienia zatytułowany „SPORT-TOUR – Specyfikacja zamówienia nr…” . Fakt złożenia przez Klienta zamówienia jest potwierdzany przez system automatycznie drogą elektroniczną. Potwierdzenie dostępności zamówionego Towaru oraz przyjęcie zamówienia do realizacji dokonuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  • Produkty wielkogabarytowe są, ze względów transportowych, wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

Zamówienia są kompletowane:

a) w przypadku płatności przelewem – niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie na koncie sklepu,

b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – w terminie do 48 godzin od potwierdzenia dostępności zamówionego Towaru.

  • Produkty wielkogabarytowe są, ze względów transportowych, wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.
  • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) częściowa realizacja w różnych terminach dostawy – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne jeśli jest możliwe ich sprowadzenie terminie uzgodnionym z Klientem,

c) wysyłka w późniejszym terminie – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego jeśli jest możliwe sprowadzenie zamówionych towarów,

d) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

  • Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży: paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
  • Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie oraz z chwilą potwierdzenia Użytkownikowi w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedawcę przyjęcia jego zamówienia do realizacji, zawierającego w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Użytkownika oraz koszty i adres do wysyłki, Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.