Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy działający pod adresem www.sport-tour.pl, zwany dalej Sprzedawcą, prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, sprzętu sportowego oraz sprzętu turystycznego. Właścicielem sklepu jest Sport Tour s.c z siedzibą w Otwocku (mazowieckie) przy ul. Poniatowskiego 1. NIP 532-10-00-176 REGON 010740025. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

Adres do korespondencji:

Sport Tour s.c , ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock

Adres do zwrotu towaru:
Sport Tour s.c , ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock

Konto bankowe Sprzedawcy:

Sport Tour s.c Beata Lech, Jarosła Piętka

ul. Poniatowskiego 1

05-400 Otwock

91 1020 1127 0000 1202 0008 8187

 • Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@sport-tour.pl lub na numer telefonu 022-788-46-44. Informacje o reklamacjach należy kierować na adres reklamacje@sport-tour.pl Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
 • Realizacja sprzedaży w sklepie www.sport-tour.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Klient rejestrując się w Sklepie www.sport-tour.pl akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówień. Złożenie zamówienia w sklepie www.sport-tour.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania ich.
 • Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym www.sport-tour.pl oraz podane tam informacje o ich właściwościach i cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników (zaproszenie do składania zamówień) i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru.
 • Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – Sport Tour s.c, ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sport-tour.pl
Klient [Zamawiający/ Kupujący/ Użytkownik] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sport-tour.pl.
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II Zamówienia

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

1. Poprzez konto po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej sklepu www.sport-tour.pl

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sport-tour.pl

3. telefonicznie pod numerem 22 788 46 44 w godzinach pracy sklepu.

Aby rozpocząć korzystanie ze sklepu internetowego www.sport-tour.pl i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, konieczne jest dokonanie przez Użytkownika jednorazowej rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie przycisku “zarejestruj” umieszczonego pod formularzem  i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.

Rejestracja Użytkownika zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zwrotna zawierać będzie link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Użytkownika uaktywni konto Użytkownika w sklepie www.sport-tour.pl i pozwoli na rozpoczęcie dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu i nierealizowania zamówień po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

Klientów korzystających z usług sklepu www.sport-tour.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 • W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu Klient kompletuje zamówienie poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail ze specyfikacją zamówienia zatytułowany „SPORT-TOUR – Specyfikacja zamówienia nr…” . Fakt złożenia przez Klienta zamówienia jest potwierdzany przez system automatycznie drogą elektroniczną. Potwierdzenie dostępności zamówionego Towaru oraz przyjęcie zamówienia do realizacji dokonuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Produkty wielkogabarytowe są, ze względów transportowych, wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

Zamówienia są kompletowane:

a) w przypadku płatności przelewem – niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie na koncie sklepu,

b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – w terminie do 48 godzin od potwierdzenia dostępności zamówionego Towaru.

 • Produkty wielkogabarytowe są, ze względów transportowych, wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) częściowa realizacja w różnych terminach dostawy – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne jeśli jest możliwe ich sprowadzenie terminie uzgodnionym z Klientem,

c) wysyłka w późniejszym terminie – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego jeśli jest możliwe sprowadzenie zamówionych towarów,

d) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

 • Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży: paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
 • Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie oraz z chwilą potwierdzenia Użytkownikowi w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedawcę przyjęcia jego zamówienia do realizacji, zawierającego w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Użytkownika oraz koszty i adres do wysyłki, Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

III Ceny i Dostawa

Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ale nie zawierają kosztów wysyłki. Jeżeli wszystkie wybrane produkty są dostępne Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu w dni robocze (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni w których sklep jest zamknięty. Okres realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 • Wysyłka zamówionych towarów odbywa się niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia.
 • Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego.
 • Dostawy na terenie Otwocka i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów www.sport-tour.pl. Dostawy w pozostałych strefach realizowane są przez Pocztę Polską lub wynajętą firmę kurierską.
 • Przewidywany czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi od 1 do 5 dni roboczych od momentu  odebrania przesyłki przez firmę kurierską ze sklepu.
 • W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia.
 • W przypadku Zamówień dostarczanych przez firmę kurierską Klient jest zobowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić stan produktu i jego zgodność z zamówieniem. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu lub brak produktu wskazanego w zamówieniu zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki

IV Płatności

www.sport-tour.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

 • Gotówką (dla dostaw realizowanych przez Kuriera www.sport-tour.pl oraz przy odbiorze przesyłki kurierskiej z zakupionym towarem za pobraniem.) – należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze zakupów oraz przy zamówieniach z odbiorem osobistym w siedzibie Sklepu.
 • Za pobraniem pocztowym.
 • Przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. www.sport-tour.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Czas na dokonanie przelewu 5 dni roboczych.

V Prawo odstąpienia od umowy

 • Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty odbioru Towaru na adres Sport-tour s.c. ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock lub na adres mailowy sklep@sport-tour.pl.

Zwracany Towar prosimy bezpiecznie zapakować oraz odesłać kompletny, bez śladów użytkowania z dołączonym oryginałem dokumentu sprzedaży, na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu). Zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto.

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

VI Reklamacje

 • Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora danego towaru. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem.
 • Reklamacja wymaga zgłoszenia obsłudze Sklepu (telefonicznie lub na adres e-mail reklamacje@sport-tour.pl ) informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym oraz oryginałem dowodu zakupu na adres do zwrotu towaru. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta.

Do pobrania – formularz reklamacyjny

VII Niezgodność towaru z warunkami umowy
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na poinformowanie Sprzedawcy i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów. Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

VIII Wymiana towaru
W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego rozmiaru/koloru.

W przypadku zwrotu lub wymiany towaru Użytkownik ponosi koszty jego przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem na jego koszt.

IX Ochrona Danych Osobowych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej informacjami na temat przetwarzania Państwa danych w procesie realizacji zamówienia w naszym sklepie www.sport-tour.pl
 
Mają one związek z nowymi przepisami, które obowiązują w Polsce od 25.05.2018r a dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych -RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r)
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Lech i Jarosław Piętka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sport-tour, Media ISQ sp. cywilna Beata Lech, Jarosław Piętka” 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 1, NIP: 532-10-00-176, Regon 010740025, dane kontaktowe do administratora: mail: kontakt@sport-tour.pl
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, jak również w celu wysyłania Państwu informacji o produktach, którymi chcielibyśmy Państwa zainteresować.
 4. Dane te są przetwarzane w związku z realizacją umowy, której jesteście Państwo stroną, co legalizuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 pkt 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby chronić powierzone nam dane naszych klientów w sposób uniemożliwiający nieupoważniony dostęp do tych danych.
 6. Dane osobowe, które podajecie Państwo w trakcie realizacji zamówienia są przekazywane firmie kurierskiej  lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnej za doręczenie zamówienia. Jeżeli zlecicie nam Państwo wystawienie faktury za zakupiony towar, Wasze dane osobowe zostaną również przekazane do biura rachunkowego, które prowadzi naszą księgowość ( z biurem mamy podpisaną umowę powierzenia – chroniącą dane osobowe naszych klientów.)
 7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
  W przypadku, gdy w związku ze zrealizowanym zamówieniem zostanie wystawiona faktura, Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
  Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług z naszego sklepu będą przetwarzane tylko do czasu odwołania Państwa zgody.
 8. Informujemy, że mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do „bycia zapomnianym”, jak również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Wystarczy napisać do nas maila ze swoim żądaniem.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu naszych klientów na podstawie ich aktywności w sieci.
 10. Jeżeli uznacie Państwo, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
Jednak w przypadku sporów, niejasności lub wątpliwości prosimy dać nam najpierw szansę na ich wyjaśnienie.
 

X Postanowienia końcowe

 • Administracja serwisu www.sport-tour.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku  postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem
 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176)
 • Regulamin obowiązuje od 01.11.2012.
 • Do zarejestrowania się w sklepie internetowym sport-tour.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.