Masz Wpływ Na Swoje Życie i Zdrowie !
Weź Sprawy W Swoje Ręce !

Bo kto szuka, ten znajdzie …

Wpływ otyłości i cukrzycy na skład mineralny organizmu

Artykuł “Trace Element Alterations in the Hair of Diabetic and Obese Women.” mówi o wpływie otyłości i cukrzycy na skład mineralny organizmu. Mikro i makroelementy (pierwiastki) regulują funkcjonowanie metabolizmu. Zmiany w przemianie mineralnej zaburzają różne równowagi metaboliczne […]

Niedobór cynku u niemowląt i osób starszych

Znaczenie cynku dla zdrowia ludzkiego zostało opisane już na początku lat 60. XX wieku. Obecnie jednak nie przywiązuje się do niego należytej wagi zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu oszacowanie ilości cynku we włosach u 28 414 osób z Japonii (18 812 kobiet i 9 612 mężczyzn). Stwierdzono w nim, że 1754 osób (6,17%) miało niższą zawartość cynku  […]

Nowotwór prostaty a pierwiastki śladowe i toksyczne

Polecmy artykuł “Association between trace element and heavy metal levels in hair and nail with prostate cancer.” Karimi G1, Shahar S, Homayouni N, Rajikan R, Abu Bakar NF, Othman MS.

Chociaż związki między pierwiastkami śladowymi i metalami ciężkimi z nowotworem prostaty są nadal dyskusyjne, można wskazać pewne czynniki ryzyka […]